Hotelmania

STOWARZYSZENIE HOTELMANIA

Z inicjatywy naszego zespołu i naszych najbardziej zaangażowanych przyjaciół powstało Stowarzyszenie na rzecz edukacji uczniów, studentów, nauczycieli, profesjonalistów branży HoReCa, Travel oraz MICE HOTELMANIA.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

YANA KORZ

Hotelmania Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

JUSTYNA PIECHNIK

Małopolska Szkoła Gościnności

Wiceprezes ds. uczniów, studentów i edukacji

KAMIL MALISZEWSKI

UBIC Sp. z o.o.

Wiceprezes ds. członkowskich i komunikacji

Czym zajmuje się Stowarzyszenie?

EDUKACJA I ROZWÓJ

Edukujemy, w celu doskonalenia kwalifikacji do prawidłowego wykonywania zawodów z dziedziny HoReCa, Travel i MICE.

Współpracujemy ze szkolnictwem wyższym i zawodowym w zakresie nauczania technik hotelarstwa oraz przedmiotów pokrewnych.

Wspieramy podejmowane przez młodych hotelarzy oraz członków uczniowskich i studenckich kół z dziedziny HoReCa, Travel oraz MICE.

Wykonujemy ekspertyzy, oceny i opinie, wydajemy publikacje zawodowe, wspieramy prowadzenie prac badawczych i naukowych, przyznajemy nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia (prace) naukowe lub publikacje w dziedzinach objętych działalnością Stowarzyszenia.

WIZERUNEK

Krzewimy poczucie godności zawodowej wywodzące się z profesjonalnego wykonywania zawodu, zgodnie z zasadami powszechnie obowiązującego prawa, wiedzy, dobrej praktyki i etyki.

Prowadzimy działania zmierzające do integracji zawodowej branży HoReCa, Travel oraz MICE.

Organizujemy igrzyska, mistrzostwa, zawody w ramach zdrowego współzawodnictwa branżowego w dziedzinach sportowych.

INICJATYWY

Nawiązujemy i utrzymujemy łączność z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi oraz przynależnością do europejskich i światowych stowarzyszeń, jak również federacji i audytorów.

Utrzymujemy stałą współpracę z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi, organizacjami społeczno-zawodowymi i samorządami gospodarczymi w zakresie działań zbieżnych z celami Stowarzyszenia.

Inspirujemy i rozwijamy działalności zmierzające do upowszechniania nowoczesnych metod w zakresie organizacji i technik prowadzenia obiektów hotelowych oraz lokali gastronomicznych.

ZAPOZNAJ SIĘ ZE STATUTEM STOWARZYSZENIA

Formularz zgłoszeniowy

Chcesz dołączyć do Stowarzyszenia Hotelmania?

hotelmania joanna stanislawska

Masz pytania dotyczące Stowarzyszenia Hotelmania? Porozmawiajmy!

Joanna Stanisławska